SHIPPING  WORLDWIDE

SHIPPING WORLDWIDE

SHIPPING WORLDWIDE

Cookie og privatlivspolitik

Beskyttelse af personoplysninger

Ørskov & Co. A/S er underlagt den danske personlov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Ørskov & Co. A/S er jf. persondataloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger der registreres om kunder og besøgende på www.orskov.com Ved køb på vores webshop accepterer du vores politik om beskyttelse af dine personoplysninger.

Ørskov & Co. A/S er underlagt den danske personlov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Ørskov & Co. A/S er jf. persondataloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger der registreres om kunder og besøgende på www.orskov.com Ved køb på vores webshop accepterer du vores politik om beskyttelse af dine personoplysninger.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Det er vigtigt for Ørskov Copenhagen A/S., at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Adgangen til alle registrerede kundedata i vores webshop er begrænset til betroede medarbejdere hos Ørskov Copenhagen A/S, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre om oplysninger om vores brugere håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til kundens rettigheder.

Når data sendes og opbevares elektronisk er der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data, før de når vores server. Så selvom Ørskov Copenhagen A/S forsøger at beskytte dine personlige oplysninger på bedste vis, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af nogen information. Du sender altså dine data på eget ansvar. 

Ved køb i vores webshop udbeder Ørskov Copenhagen A/S sig dit navn, adresse, telefon nr. samt e-mailadresse, som er nødvendige for at effektuere ordren og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. 

 Hvem deler vi personoplysningerne med?

Når du registrerer dig i vores webshop eller på anden vis opgiver oplysninger, videregiver eller sælger Ørskov Copenhagen. A/S under ingen omstændigheder oplysninger, som kan forbindes med identificerbare individer til tredjepart uden din eksplicitte tilladelse. Ligesom logfiler og anden standardinformation heller ikke videregives til tredjepart.

Ændring af retningslinjer

 Den hurtige udvikling af internettet kan gøre ændringer i vores behandling af private oplysninger nødvendige. Ørskov Copenhagen A/S forbeholder derfor ret til løbende at opdatere og ændre retningslinjerne i nærværende dokument. Når vi gør det, retter vi også datoen (sidst opdateret) øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Ørskov Copenhagen A/S dig besked ved at anbringe en meddelelse på en fremtrædende plads på vores webshop.

Din tilkendegivelse og ændring/sletning

Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eksempelvis din e-mailadresse, eller hvis du ikke længere ønsker at bruge de tjenester som du har tilmeldt dig i vores webshop, er det muligt at opdatere eller slette dine personlige oplysninger ved enten at logge ind på din konto eller sende en e-mail til vores kundeservice på orskov@orskov.com

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via https://www.forbrug.dk/

EU-KOmmisionens oline klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mail adresse orskov@orskov.com

Scroll to Top

Søg nedenfor